Indajo

ilustracje

Indajo to moje połączenie słów „Indianin” i „Navajo”.